Teknisk isolering hjælper mod brand, kulde, varme, kondens og lyd

Teknisk isolering dækker over en bred vifte af tekniske isoleringstyper. Varmeisolering implementeres for at undgå varmetab i bygninger. Ved termisk isolering taler vi om temperaturer og systemer med bestemte temperaturer vil der altid være fokus på varmetab og kondensation. For at kunne styre og kontrollere temperaturen bedre og mere effektivt er en vigtig faktor termisk isolering af kolde og varme rør, flanger, ventiler og bæringer. Køl- og kondensisolering er vigtigt at montere på kolde rør, når de er ført igennem et varmt lokale. Kondens kan nemlig opstå og skabe et ubehageligt indeklima for personerne i lokalet. 

Lydsiolering er skabt for at mindske støjgener i lokaler, møderum og andre steder hvor man ønsker at mindske lydudbyttet til andre områder. I tæt befolkede områder er lydsiolering ganske populært at få implementeret, da der ofte rammes en del mennesker med støj, hvis en virksomhed har et højt lydniveau. 

Brandisolering der kendes som passiv brandsikring er en potentiel faktor, som bør implementeres i alle byggerier, da alle byggerier potentielt kan gå  i brand. En passiv brandsikring skal mindske hastigheden på en opstået brand. 

Teknisk isolering er mange former for isolering, der hver især har en speicle funktion i et byggeri. Der testes på livet løs nye løsninger og bedre materialer som kan følge med tiden og trenden i markedet. 

Passiv brandsikring i nyt brandsikringssystem

Tid er den overskyggende faktor, når man taler om situationer opstået af brand. Det er nemlig et spørgsmål om tid fra branden er opstået til hvornår den kan have skabt fatale følger. Rockwool har udviklet fleksible og optimale brandsikre conlit løsninger, der skal dæmpe ilden i at udvikle sig. Conlit brandsikring er udelukkende fremstillet med fokus på brandsikring. Det afhænger udelukkende af hvilket materiale der skal brandisoleres, da nogle materialer kun har egenskaber til at klare lave temperaturer i korte perioder, da det her vil være endnu vigtigere med en god brandisolering, da det er et område, hvor flammerne virkelig kan få fat og udvikle en intens og opadgående varme. 

Isoleringsgrossist beliggende i Kolding 

Armadan er en mangeårig isoleringsgrossist, som landsdækkende hjælper mange kunder med et bredt produktsortiment inden for teknisk isolering. Teknisk isolering er et sæt redskaber som har til formål at beskytte og passe godt på miljøet, mennesker, dyr, materiel og vores penge. Så når man taler teknisk isolering, fokuserer man på energiforbrug og effektiviteten heraf. Det er dog ikke altid temperaturer der er tale om. Teknisk isolering indebærer også isolering af rum, som indeholder teknisk materiale. Ved en teknisk isolering anvendes enten stenuld eller keramisk uld, som ved endt isolering får et afsluttende lag så isoleringen er sikret.