Sælg mere med Webshipper

Arbejder du med e-commerce? Er du måske endda ansvarlig for en webshop? Så ved du, at du e-commerce vokser, og antallet af ordrer og forsendelser stiger. For at kunne følge med i den boomende e-commerce vækst, kræver det en automatisering af fragt- og ordrehåndteringen.

Kunderne ved efterhånden, hvad de vil have. Både hvad angår varer, produkttyper, webshops, returpolitikker og leveringsmetoder. De ved også hvor lang tid, de vil vente på en forsendelse og hvor lang tid, de ikke vil vente!

Danske Webshipper er ansvarlige for automatiseringen af forsendelsen og logistikken for mere end 2500+ kunder i Europa. Webshipper har altså fundet løsningen på denne udfordring med en alt-i-en fragtplatform, hvor hele ordrehåndteringen og workflowet kan samlet i én platform. Det betyder en fuld automatisering og forenkling af de førhen tidskrævende, bøvlede, manuelle processer inden webshoppernes ordrehåndtering.

Fra hovedpine til potentiale

Med alle de stigende krav fra e-commerce forbrugerne, kræves det, at webshops altid skal være enormt omstillingsparate. Det er blevet nemmere end nogensinde at handle online, finde et utal af forskellige varianter af samme produkttype, returnere og betale. For at forblive konkurrencedygtig i et felt, som er under så hurtig udvikling, er det essentielt, at du altid er klar på at optimere serviceniveauet på din webshop. Det kan dog være svært at fokusere på serviceniveauet, når hvert eneste trin i ordrehåndteringen skal udføres manuelt, og der hverken er tid eller penge til justering og/eller optimering, fordi alt fokus eksempelvis ligger på at udskrive labels og få alt kundeinformation noteret korrekt.
Det er her Webshippers alt-i-en fragtplatform i sandhed kan løfte din webshops ordrehåndtering fra en hovedpine til potentiale. Den intuitive fragtplatform byder blandt andet på automatiseret checkout, skræddersyede track and trace beskeder, elektronisk told-løsning, og mulighed for at tilføje så mange transportører til din webshop, som du vil. Hvis du har en Shopify-webshop, er det endda muligt at vise dine kunder drop-point distance, så de automatisk kan vælge pakkeshops ud fra, hvilke der er tættest på dem eller arbejdspladsen.
Med funktioner som disse forvandles den sure ordrehåndterings-tjans til en konkurrencemæssig forsel, der både viser, at din webshop er omstillingsparat, men også har fokus på kundetilfredshed.

Automatisering til virksomheder af alle størrelser

Webshipper vil gerne have alle typer og størrelser af e-commerce med på det automatiserede ordreflow. Derfor sælger de ikke kun løsninger til store virksomheder med tusindvis af ugentlige forsendelser. Webshipper har forskellige abonnementstørrelser, så du kan finde den, der passer til størrelsen af din webshop!