Sådan ansætter du de rigtige i din virksomhed

Det er vigtigt at have den bedste rådgivning indenfor ansættelse i en virksomhed, for det er engang imellem vigtigt at vide hvad der sættes fokus på hos ansatte, så du ikke er nødt til at opsige dine ansatte. Engang imellem skal der en professionel ind som hjælper virksomheden med at få styr på de forskellige love. Ansættelsesret involverer forskellige juridiske discipliner. Rådgivning kan med fordel søges for at sikre gennemtænkte og individuelt tilpassede ansættelseskontrakter, klausulformuleringer og personalepolitikker og ikke mindst håndtering af opsigelser og bortvisningssager.

Misforståelser i forhold til ansættelse og retten

Der er i de fleste virksomheder en masse misforståelser omkring opsigelse, funktionærlove og ikke mindst de forskellige overenskomster der er. Når nu det kommer til dine medarbejdere så er der mange af de lønmodtagere der ikke har styr på ansættelsesretten. Der er nemlig en helt forkert opfattelse af hvad medarbejderne har krav på. en virksomhed kan få kæmpe bøder hvis ikke der er styr på ansættelserne, og diverse andre ting.

Må man opsige en sygemeldt medarbejder?

Det er vigtigt hvis der bliver opsagt en sygemeldt medarbejder at der er en begrundet anklages. Enten skal medarbejderen selv angive hvorfor han/hun har været syg over længere periode. En opsigelse kan være rigtig/salig hvis medarbejderens sygdom er belastende i en eller anden form for virksomhedens drift. Altså der skal laves en underrettet vurdering, hvis arbejdsgiveren ud fra en vurdering har en god grund til at gå ud fra at medarbejderen ikke kan lave arbejdet, så er en opsigelse lovlig. En opsigelse er ulovlig hvis medarbejderen har haft få sygedage, eller hvis sygdommen skyldes virksomheden. Så skal opsigelsen foran domstolen og du kan risikere som virksomhed at betale godtgørelse for en medarbejder.

Skal en lønmodtager være funktionær?

Når en medarbejder bliver fastansat i en virksomhed, tror mange arbejdsgivere, at de selv kan vælge, om medarbejderen skal være omfattet af funktionærlovens regler  eller ej. Men det kan en arbejdsgiver ikke. Det er nemlig arbejdets karakter og antallet af arbejdstimer, der afgør, om medarbejderen er omfattet af funktionærloven. Som hovedregel er det en fordel for lønmodtageren at være omfattet af funktionærloven, fordi den sikrer lønmodtageren nogle rettigheder, som vedkommende ikke ellers ville være omfattet af (med mindre ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst med lignende rettigheder). Det gælder eksempelvis løn under sygdom, regler om opsigelsesvarsler mv. Ud fra den betragtning kan det være en fordel for arbejdsgiver, at lønmodtageren ikke er omfattet af funktionærloven, fordi arbejdsgiver i så fald har langt større mulighed for selv at fastlægge, hvilke vilkår en medarbejder skal være ansat under.

Gælder overenskomster for alle?

Der er så ufatteligt mange lønmodtagere under nogle vilkår som er reguleret af forskellige overenskomster altså fagforeninger. Men det er ikke nødvendigvis en del af den lovgivning der er. Men der kan altså stadigvæk komme uoverensstemmelse blandt en medarbejder og virksomheden, fordi der ikke er en overenskomst der dækker. Det kan være vilkår ifølge med løn under barsel og lign. Så tjek lige på dine medarbejdere hvem der er dækket af hvad.