Østjysk køleteknik opsætter varmepumper til erhverv

Større og mere komplekse rum, hvor varmekilden er en vigtig faktor i hverdagen, kræver en autoriseret tekniker, som har sans for den korrekte installation. Det kan være svært at binde alle varmelegemer sammen, så hele systemet fungerer efter hensigten. Der stillles et stort krav til en driftssikker varmepumpe til erhverv. Dagligvarebutikker har mange varer med en kort holdbarhed, og det kræver derfor at de varer som skal ud til slutforbrugerne har den rigtige kvalitet. En skidt infrastruktur hvad angår klima, kan være skadeligt for en dagligvarebutiks omsætning og renomme. 

Det korrekte valg af varmepumpe afhænger af formålet for varme. Overordnet set er en varmepumpe en god implementering på områder hvor der ikke er naturgas eller fjernvarme som energikilde. 

Valg af varmepumpe afhænger af boligen eller lokalerne, alt efter målet for og kravet til energitilførslen. En varmepumpe er god at implementere på steder hvor der ikke er fjernvarme og naturgas som energikilde. En varmepumpe leverer billig varme året rundt, men er ikke en god investering hvis der skal leveres varme til store arealer i en bygning, her vil el-varme være en god investering. 

Industri køleskabe opsættes effektivt af fagprofessionelle 

Industri køleskabe skal monteres på den korrekte måde for at sikre de kølevarer der skal placeres inde i de forskellige kølerum. Varernes holdbarhed kan med den rette montering og etablering af industrikøleskabe i supermarkeder give den mest hensigtsmæssige levetid på de fødevarer som forbrugerne skal kunne købe. En god el-styring giver følgende fordele:

  • Fødevarerne får optimale og korrekte temperatur
  • Forlæng levetiden på udvalgte produkter
  • Få lavt strømforbrug og opnå besparelser

Klimaanlæg optimeret efter miljøet  

Et korrekt monteret klimaanlæg hjælper til et korrekt arbejdsmiljø for de ansatte. Klimaanlæg kan tilføre og sikre et optimalt indeklima, der giver medarbejderne i virksomheden de absolut bedste betingelser. Ved et dårligt indeklima ses gener hos medarbejdere som træthed og hovedpine der kan ende i sygemeldinger. Normale klima- og arbejdsforhold ser gerne at temperaturen indendørs ikke overstiger 25°C. Lokaler der er udsat for sollys eller dårlig isolering i ydervæggene, kan beskadige medarbejderne, der opholder sig i lokalerne under arbejde. Temperaturen kan let overstige det normale og optimale niveau, hvis lokalerne ikke kan afgive den varme der tilføres.