Hvordan gøres trafikken mere sikker?

Hvis du undrer dig over hvordan trafikken kan gøres mere sikker, så er du kommet til det rigtige sted. Måske du bor i et område hvor bilerne kører lidt for stærkt, eller måske du for enden af din vej har svært ved at se om der kommer biler, når du selv skal dreje af? Hvad end omstændighederne, kommer der her et par forklaringer på nogle af de metoder, der tages i brug, for at gøre trafikken mere sikker.

Pullerter

Det første på listen over ting, som øger trafiksikkerheden, er pullerter. Hvis ikke lige det siger dig noget, fordi hvor tit kender man til navnene på de ting, man ser i trafikken, så er en pullert mere eller mindre bare en stolpe. Pullerten kan agerer som afspærring og beskyttelse på områder, hvor der er særligt behov for det. Det kan blandt andet være ved områder med kørende, cyklende og gående – eksempelvis ved parkeringspladser, indkørsler, bygninger og offentlige anlæg. Med opstilling af pullerter, der findes i et hav af forskellige former, størrelser og varianter, kan man derved være med til at sikre især de bløde trafikanter.

Fartbump

Det næste på listen er et fartbump, og det kender langt de fleste folk til uden at det kræver den store forklaring. Fartbump findes dog i forskellige varianter. Nogle er meget smalle og forholdsvis lave, mens andre er mere aflange og ofte lidt højere. Alt efter hvor stor og hvilken effekt der ønskes, kan der reguleres på de parametre. Generelt for fartbump er dog, at de opsættes med et ønske om at få bilister til at sænke farten på særligt udsatte områder. Tit er det ved indkørslen til en by, efter en landevej, eller når der nås et skoledistrikt, hvor det i høj grad er vigtigt, at bilisterne holder sig i lav fart, for at kunne nå opbremsning.