Hvad er hvidvaskning?

hvidvaskning hvad er

Du har garanteret hørt ordet hvidvaskning før, men det kan i nogle tilfælde være et lidt vanskeligt begreb at gøre rede for. Hvis ikke du er klar over, hvad begrebet dækker over, men måske har en idé om, at det er noget, der kan medføre straf, så kan du roligt læse med videre her. Hvidvaskning er et begreb, der ofte bliver gjort brug af i medierne såvel som i juridiske sammenhænge. Er man ikke stødt på dette begreb før, kan det i første omgang virke en smule abstrakt. Herunder har vi dog gjort det så enkelt og kortfattet som muligt for dig, der ønsker at vide mere om, hvad hvidvaskning er for en størrelse.

Hvidvaskning kort fortalt

Hvidvaskning er kort fortalt en form for økonomisk kriminalitet. I første omgang kan det virke underligt, at et begreb som dette afdækker noget, der har med økonomi at gøre. Ikke desto mindre er det altså lige præcis, hvad det er. Økonomisk kriminalitet kan være flere forskellige ting, og når det kommer til hvidvaskning af penge, refererer man til økonomisk udbytte, der er kommet som følge af en strafbar handling. Sådanne handlinger kan for eksempel være handel med narko, våbensmugling eller røveri. Hvidvaskning kan også dække over, hvis man på nogen måde afhjælper det økonomiske udbytte. Dette kan give sig til udtryk ved strafbare handlinger, såsom at skjule eller opbevare materialer etc.

Økonomisk kriminalitet er noget, mange allerede har hørt om fra nyhederne og aviserne. Det er et emne, der tit går igen i medierne, og her kan man høre om retssager, hvor denne form for kriminalitet er blevet straffet. Denne form for kriminalitet vedrører både sager for private, for virksomheder og for større firmaer. Det giver naturligvis sig selv, at omfanget af denne form for kriminalitet afhænger af, hvem der udfører den, og om det er i samarbejde med andre.

Hvordan straffer man økonomisk kriminalitet?

Økonomisk kriminalitet er en paraply betegnelse for flere forskellige kriminelle gerninger, der alle har noget at gøre med økonomi og penge. De enkelte sager vil således blive straffet forskelligt alt afhængig af gerningen og dens omfang. Det kan være svært at sige helt konkret, hvordan en hvidvaskningssag vil blive straffet, idet der naturligvis er mange forskellige aspekter at tage hensyn til. Er man interesseret i at vide mere omkring dette emne, så læs mere om hvidvaskning hos Forsvareren.dk.

Som nævnt, så er det ikke kun forbeholdt de private at udføre kriminelle gerninger som eksempelvis hvidvaskning. Som det ses i forskellige medieafdækninger, så finder økonomisk kriminalitet også sted i større virksomheder med flere indblandet. Denne type kriminalitet kan således have meget vidtrækkende konsekvenser og påvirke folk på flere forskellige niveauer. Når det kommer til denne form for kriminalitet, hvor penge er involveret, rammer der ofte mange på én gang.