Gaffeltrucken – den hybride maskine

Gaffeltrucken – den hybride maskine

Gaffeltrucken… Ja, du ved jo nok godt, medmindre du måske er fra København og aldrig har sat dine ben de steder, hvor sådan én maskine bliver benyttet, hvad denne maskine er. Gaffeltrucken er med sit ejendommelige udseende (dens ”gaffel”) en maskine, der er i stand til at fragte og opmagasinere varer og andet godt materiale på lagere, lufthavne, haller osv. Men om denne gaffeltruck ved du måske ikke, at den har og findes i så utroligt mange forskellige varianter, at selv den mest livlige fantasi kan have svært ved at følge med. Jo vist, en gaffeltruck er godt nok ”kun” en maskine, der med sin seværdige ”gaffel” er i stand til at løfte og fragt, dette er dens essentielle egenskaber, er dét, som konstituerer maskinen som værende en gaffeltruck. Men gaffeltrucken kommer også i så mange forskellige varianter, at det er omsonst bare at sige ”gaffeltruck”, når man skal benævne en sådan maskine. I hvert fald hvis man vil være præcis i sin hentydning.

Gaffeltrucken – de forskellige varianter

”Hvilke forskellige gaffeltrucks findes der så?” kunne man jo spørge om nu, hvis ens nysgerrighed skulle være blevet vakt. Og hvor skal man nu også begynde? Gaffeltrucks findes der jo, som sagt, så mange forskellige versioner af, at det er svært at udvælge det sted, hvor man skal starte. Men vi forsøger, vi springer ud, hvor vi måske ikke kan bunde, og jeg vælger at starte med at fortælle om reachtrucken. Denne gaffeltruck adskiller sig nemlig fra de tungt prustende ”konventionelle” gaffeltruck, der er at finde på lagere og steder, hvor der skal fragtes tunge ting. Reachtrucken er i stedet en mindre og mere fleksibel version, der er i stand til at komme rundt på dé opmagasineringssteder, hvor pladsen er trang. Med sin vævre beskaffenhed kan denne maskine let komme rundt om hjørnerne, selv de steder hvor det måske ikke altid synes muligt. Men, men. Denne betegnelse dækker ikke kun over en bestemt slags reachtruck, men er en samlet betegnelse for den overflod, der findes, af forskellige typer af denne truck. Igen ser vi, hvordan fantasien bliver presset til sit yderste, når den prøve at forestille sig denne overflod af maskiner.

Gaffeltrucken – den bæredygtige version

Bæredygtighed er et nøgleord i dagens Danmark og rundtomkring i verden. At leve bæredygtigt er en udfordring, som vi alle sammen må tage op. Dette gør gaffeltrucken da også på sin egen måde. For denne kan nemlig forefindes i versioner, der ikke kører på det CO2-udbasunerende fossile brændstof, men i stedet kører og er drevet af en kilde, der i sig indeholder potentialet til at blive helt ren og ikke-forurenende. Jeg tænker selvfølgelig på el og på den eldrevne truck, der er fremtidens truck. At vælge én sådan truck er at tage klimakrisen alvorligt, er at vise, at man tænker på den næste generations fremtid, er at vise at man prøver at hjælpe til med at varetage vores alle sammens skønne jord ved at træffe klimabevidste valg. Hvis du vil være med på beatet og fremtiden, så skal du købe én sådan truck.