Et særligt vigtigt ledelsesansvar – ejerledere

Et særligt vigtigt ledelsesansvar – ejerledere

Der findes mange forskellige slags ledere i denne verden. Virksomhedsledere, fabriksledere og ejerledere er blot nogle få eksempler på forskellige og sammenfaldende ledelsesvarianter. Og særligt prominente lige nu, i skrivende stund falder tanken hen på Ruslands despotiske og demagogiske præsident Vladimir Putin, er de politiske ledere rundtomkring i verden, som varetager et stort og vægtigt ansvar. De skal sikre stabiliteten i verden, og at vi får vendt skuden på den deprimerende udvikling, som vi ser, hvis vi har klimaet for øje. Andre prominente ledere, ligeledes med et stort ansvar (dog inden for en anden sfære), er ejerlederne. Hvad er en sådan? Nøglen ligger gemt i navnet ”ejerleder”, der noget så klart angiver, at der er tale om, at en ejer er leder af en given virksomhed. Dette er, hvad man får øje på ved første øjekast, når man betragter termen ”ejerleder”. Men ejerleder dækker også over noget andet, da det er en rigere betegnelse, der indeholder flere betydninger endnu. Hvis man skal uddybe ordet ”ejerleder”, er dét én kontrollerende leder, som ejer virksomheden, og som aktivt tager del i og står for ledelsen af selvsamme virksomhed, organisation eller lignende.

Den dominerende ledelsesstruktur – ejerlederen

Faktisk er ejerlederstrukturen den herskende ledelsesstruktur i lille Danmark. Denne finder man både i små, mellemstore og større virksomheder. Helt konkret er der mere end 43.000 virksomheder, der har en ejerleder, hvilket rent faktisk svarer til 7 ud af 10 danske virksomheder. Dermed er ejerlederstrukturen en helt central del af det danske erhvervsliv. Det er f.eks. ejerlederen, som er iværksætteren, der starter sin egen lille biks, der på sigt kan vokse sig større. Det er ejerlederen, der kreerer jobs og arbejdspladser. Ejerlederen er altså en væsentlig del af den danske økonomi. Derfor besidder og besætter denne leder et vigtigt ansvar og stilling. De har meget indflydelse, som allerede nævnt, både på den danske økonomi, men også på den enkeltes arbejdsplads. Det er særdeles vigtigt, at disse ledere er kompetente, da de, i hvert fald potentielt, leder virkelig mange mennesker og derfor er med til at sætte rammerne for disse medarbejderes arbejdsglæde.

Ansvaret for den mentale trivsel – ejerlederen

I dag fylder arbejdet nemlig så utroligt meget i vores liv. For mange er det blevet en måde at realisere sig selv på. Det er den måde, hvorpå man kan leve et meningsfuldt liv. Dette er et stort ansvar, som bliver lagt over i ejerlederens hænder. Hvis denne ikke er med til at sikre og garantere nogle gode og trygge rammer på arbejdspladsen, er det mange menneskers trivsel, som det går ud over. Men ejerlederen har derudover også et socialt ansvar (om end indirekte), der går hånd i hånd med dennes virksomheds store økonomiske betydning. Hvis lederen af disse virksomheder lykkes med at sikre ordentlige betingelser og scouter og producerer dygtige medarbejdere, hvilket alt sammen er med til at forbedre virksomhedens output, vil det komme hele Danmark til gode i form af øgede skatteindtægter. Ejerledede virksomheder er på denne måde rygraden i dansk velfærd.